Kontakt

Riaditeľ

Pavel Siheľský: +421 905 841 586

Stavbyvedúci podľa regiónu:

Banská Bystrica – Milan Vaník: +421 905 688 138

Bratislava – Oleksandr Lyzanets: +421 907 311 432

Cenové ponuky, fakturácia

Michal Onderko: +421 908 867 289

Email: pavel.sihelsky@gmail.com